Kako je Kina postala ekonomski i trgovinski gigant?

Zastava Kine

 

Ogroman privredni rast koji je Kina zabeležila u proteklih pedeset godina predstavlja upadljiv primer uticaja istupanja ekonomije jedne države na globalno tržište. Za pola veka Kina je uspela da od poljoprivredne države postane industrijska sila. Dok se razvijala, ekonomija Kine je doživela nagli porast u produktivnosti, zahvaljujući kojoj je postala druga ekonomska sila u svetu.

U prve dve decenije od osnivanja Narodne Republike Kine 1949. godine, zabeleženi su periodi značajnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) po glavi stanovnika. Danas, kineska privreda predstavlja najbrže rastuću svetsku privredu, sa prosečnim godišnjim rastom od 10% u poslednjih 30 godina.

Za ovakav razvoj najviše su zaslužne reforme u privredi, trgovinska saradnja sa drugim državama i kao i razvijena mreža saobraćaja.

Reforme u kineskoj privredi

Promene u ekonomiji otpočele su reformama u poljoprivredi. Početak reformi je obeležilo pravljenje malih privatnih poseda od velikih kolektivnih imanja, kao i osnivanje malih preduzeća koja su dodatno pomagala razvoj poljoprivrede. Takođe su dozvoljene i strane investicije, kao i zapošljavanje stanih obrazovanih rukovodilaca koji su donosili sa sobom iskustva sa zapada.

Navedene mere Vlade dovele su do željenih rezultata, stvoren je novi sistem koji je omogućio porast kupovne moći, životnog standarda i porasta proizvodnje. Takođe, razvoj trgovine u Kini i ekonomski rast pomoglo je okretanje ka međunarodnoj trgovini i međunarodnom transportu robe.

Većina stručnjaka sa zapada smatra da je najveći ekonomski rast Kine zabeležen u periodu od 1989. do 2000. godine, kada je privreda počela da se zaokružuje vlasnički, odnosno kada su se teškim fabričkim postrojenjima pridružila mala i srednja porodična preduzeća.

Trgovina i proizvodnja robe u Kini

U svetu, Kina se rangira na devetom mestu u proizvodu usluga, i prema dugoročnim prognozama predviđa se siguran rast Kine u ovom delu privrede. Najveći kineski spoljnotrgovinski partneri su Japan, SAD, Južnja Koreja, Nemačka, Singapur, Malezija, Rusija i Holandija. Iako zbog mera restrikcija SAD prema Kini i obrnuto njihov odnos nije na najvišem nivou, ipak se ostvaruje veoma značajna trgovinska saradnja između ove dve države.

Još jednu značajnu saradnju u trgovini Kina je ostvarila sa susednom Rusijom, u koju izvozi mašine i elektroniku, haj-tek opremu, kao i garderobu. Kineski uvoz iz Rusije se uglavnom odnosi na energente koji se u većini slučajeva prevozi železnicom. Buduća saradnja ovih država bi mogla da postane još uspešnija, jer se planira izgradnja naftovoda Istočni Sibir-Tihi okean, koji će se protezati uz granicu sa Kinom.

Takođe, trenutno se gradi i najveći naftovod na svetu koji će spajati ruski daleki istok, Kinu i Indiju.

Transport robe iz Kine

Kina se može pohvaliti veoma razvijenim vazdušnim, železničkim, drumskim i vodnim saobraćajem, koji veoma pogoduju kineskoj trgovini i ekonomiji. Kineska železnička mreža duga je čak 25.000 kilometara i predstavlja jednu od najdužih na svetu.

Autoputevi i motoputevi u Kini su značajni, jer njih korisiti 49,1% putnika koji putuju kroz, a broj putnika na ovim putevima ima tendenciju da veoma brzo raste. Drumski transport robe je važan, jer se kopnenim putevima prevozi 13,5 % tereta koji prolazi kroz Kinu.

Železnički transport Kine ima udeo od 24% u svetskom železničkom transportu, mnoga vozila železnice su, zahvaljujući naprednoj tehnologiji elektrifikovana. Kada je u pitanju vazdušni saobraćaj, Kina ima odlično umrežene aerodrome i 27 avio kompanija koje mogu da prevoze i do 138 miliona putnika.

Takođe, avio saobraćaj je veoma razvijen, pa tako aerodrom u Pekingu spada u najprometnije aerodrome na svetu. Avio transport robe takođe odlično funkcioniše, a zabeležen je prevoz robe težine od čak 22.17 miliona tona.

Kina ima 2000 luka, od kojih je 130 dostupno za međunarodni transport. U 16 velikih luka pristaju brodovi u kojima se godišnje prevozi preko 50 miliona tona tereta. Velika međunarodna luka je smeštena u Hong Kongu i predstavlja važan trgovinski centar za razmenu robe sa drugim zemljama.

Od osnivanja Narodne Republike Kine do danas, ova država je postigla ogroman uspeh i postala jedna od najmoćnijih država na svetu. Proizvodnja i distribucija robe u zemlje širom sveta učinile su da Kina postane globalna sila, i čini se da će još dugo zadržati ovu poziciju. Ukoliko Vam je potreban transport robe u Kinu, pogledajte koje sve usluge prevoza tereta nudimo i kontaktirajte nas za više informacija.