Transport robe u Surinam

 

Surinam, ili zvanično Republika Surinam je još jedna u nizu zemalja za koje nam se možete obratiti ukoliko vam je potreban transport robe do ove zemlje, ali i iz nje. Odlično poznavanje tržišta, naše dugogodišnje iskustvo, kao i mreža saradnika i partnera u Surinamu, omogućili su nam da Vam pružimo uslugu na najvišem nivou.

Surina je najmanja južnoamerička zemlja, i smeštena je u njenom severoistočnom delu. Nalazi se na obali Atlantskog okeana, u istočnom delu Gvanajske visoravni. Reč je o poljoprivrednoj zemlji koja je u razvoju.

Za privredu Surinama je najznačajniji boksit, oko čega je najviše orijentisana ekonomija ove zemlje. Industrija boksita čini više od 15% BDP-a, kao i više od 70% izvoza iz Surinama. Takođe je značajna i proizvodna aluminijuma, a vadi se i nafta. Ona, zajedno sa šećerom i zlatom predstavlja veoma važne proizvode za ovu zemlju.

Kada je u pitanju poljoprvreda, osim šećerne trske važni su i kokosovi orasi, riža, banane i citrusi. Stanovnici ove zemlje takođe pažnju posvećuju i stočarstvu i ribolovu. Ne čudi što ova Surinam ima sve više trgovačkih partnera, od kojih su najveći Holandija i Sjedinjene Američke Države.

Država Surinam raspolaže sa dve avio-kompanije i dva aerodroma, pa je avio transport robe u Surinam svakako nešto što Vam možemo ponuditi. Sabraćaj u Surinamu se generalno vrši avionom ili peške, ne postoji nikakva železnička mreža u ovoj državi, a i saobraćajnih puteva je malo.

U skladu sa Vašim potrebama i vrstom pošiljke, možemo organizovati avio transport, kao i kontejnerski transport robe u Surinam. Transport robe iz Surinama je takođe moguć, bilo da je reč o konvencionalnim teretima, rasutim, vangabaritnim, opasnim materijama, robi koja zahteva da joj transporter omogući određene temperaturne uslove.

Naša kompanija obavlja i sve prateće usluge transporta koje su Vam potrebne, kao što su preuzimanje robe, utovar, logistika, špedicija, distribucija i slično, bilo da je u pitanju kontejnerski transport ili avio transport robe.