Specijalni transport

 

Pored prevoza standarde robe, možete nam se obratiti i ukoliko vam je potreban specijalni transport, i uz našu uslugu na visokom nivou i garantiju bezbednosti nećete imati razloga za brigu. Evo koje vrste robe možemo transportovati u okviru ove usluge.

Transport opasne robe (ADR)

Možete nam se obratiti ukoliko vam je neophodan transport opasnih materija koje tokom istog mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, ili zagaditi životnu sredinu. U saradnji sa našim partnerima organizujemo bezbedan, lokalni i međunarodni transport opasne robe.

Kada su u pitanju ovakvi specijalni transporti Srbija, kao i inostranstvo, ima strogo propisana pravila za transport opasnih materija, a naša kompanija redovno prati njihove izmene i prilagođava se novim standardima.

Transport opasne robe podrazumeva da se tačno zna o kojoj robi je reč i pod kojim pravilima ona može biti transportovana na osnovu njenog UN broja. Postoji ukupno 9 klasa ADR robe:

  • Eksplozivne supstance i predmeti koriste se za izvođenje eksplozija i pirotehničkih efekata.
  • Gasovi pod pritiskom ili tečnom stanju
  • Zapaljive tečnosti
  • Zapaljive čvrste materije
  • Oksidirajuće supstance
  • Otrovne (toksične) i infektivne supstance
  • Radioaktivne supstance
  • Korozivne supstance
  • Mešovite opasne supstance

Transport nafte i gasa

Specijalni transport se vrši i za robu koja je od ključnog značaja za obezbeđivanje toplote u našem domu, kvalitet naših života, upotrebu automobila i ostalih prevoznih sredstava. Reč je naravno o nafti i gasu. Postoji nekoliko načina da se transportuju nafta i gas.

Transport nafte se vrši naftnim tankerima (brod za prevoz tečnih tereta) koji su u mogućnosti da transportuju velike količine sirove nafte do rafinerija ili drugih dogovorenih lokacija. Današnji tankeri predstavljaju vrhunac moderne tehnologije, i zahvaljujući računarskom softveru najnovije generacije u potpunosti su sigurni.

Jedna od opcija je i transport nafte i gasa železnicom, a naša kompanija već godinama organizuje mešovite vagone i logističko planiranje u skladu sa posebnim ugovorom sa železnicama. Nudimo vam najpovoljnije cene za transport nafte i gasa železnicom.

Nafta i gas se mogu transportovati i drumskim transportom koji se vrši autocisternama, s tim da se kamioni koriste da transportuju već gotov proizvod ka benzinskim pumpama. Još jedan vid sigurnog i efikasnog načina transporta jesu cevovodi/ gasovodi, koji za primarni cilj imaju brzo i bezbedno dostavljanje nafte i gasa krajnjim korisnicima na tržištu, kao i rafinerijama za dalju preradu.