Vodeni transport


Transport robe brodom je još jedna od usluga koje naša kompanija ima u svojoj ponudi. Pod vodnim transportom robe podrazumevamo transport pomorskim, rečnim i okeanskim saobraćajem.

Vodni saobraćaj je u velikom broju slučajeva kada imate potrebu za transportom jako velike količine robe najekonomičniji.

Možemo organizovati različite vidove vodenog saobraćaja u skladu sa vašim željama, odredištima i tipu robe koji se transportuje. Tako robu možemo transportovati i u kombinaciji sa drumskim, železničkim i avio transportom.

Vodni saobraćaj vršimo bilo gde u svetu, bez obzira na vodne puteve kojima se tranportuje. Tako u ponudi imamo dve vrste vodnog saobraćaja, a to su:

 • Morski transport robe
 • Rečni transport robe

Morski transport robe

Ovaj vid vodnog transporta robe obavljamo u saradnji sa velikim brojem morskih luka iz kojih prevozimo sve vrste robe. Vašu robu transportujemo kroz sve okeane i sva mora brodovima koji su specijalizovani za transport velikih teretima koji su skladišteni u kontejnere.

Rečni transport robe

Rečni transport robe je jako popularan kod prevoza različitih roba, a najviše kod transporta svih vrsta žitarica, uglja, rude, metalnih proizvoda i rasutog tereta. Možemo organizovati transport svih vrsta robe rečnim putevima i na taj način spojiti udaljene destinacije kako u Evropi, tako i u svetu.

Zbog saradnje sa velikim brojem agencija koje se bave brodskim transportom, možemo svim klijentima ponuditi brz i siguran transport ka svim destinacijama širom sveta.

Ne morate se brinuti ni za jedan aspekt transporta robe, jer robu preuzimamo i prevozimo sa vaše adrese do najbliže luke i zatim od luke do konačnog odredišta.

Nebitno je koji tip tereta želite da prevezete, jer naša kompanija poseduje i dozvole neophodne za transport rasutog tereta, specijalnog tereta svih veličina i opasne robe.

Svakom klijentu možemo ponuditi:

 • Prevoz punih kontejnerskih utovara (FCL)
 • Zbirni kontejnerski transport (LCL)


Zbirni transport je usluga namenjena onima koji žele transportovati manje količine robe i nije isplativo da zakupljuju ceo kontejner. Zato je moguće da više klijenata transportuje robu u zajedničkim pošiljakama, i na taj način smanjite troškove samog transporta.

Vodni transport nije jedina usluga koju obavljamo za vas, već i sve propratne usluge koje idu uz transport:

 • potpuna zaštita robe i pakovanje u drvene sanduke i specijalna pakovanja radi dodatne zaštite robe
 • pakovanje i priprema za vodni transport
 • Prevoz robe do ukrcajne luke i prevoz od ukrcajne luke do krajnje destinacije
 • Profesionalni utovar i istovar robe
 • Pribavljanje i priprema svih neophodnih dozvola za međunarodni transport
 • Praćenje pošiljke robe i
 • Informisanje o roku dospeća same pošiljke


Naša kompanija poseduje veliki skladišni prostor koji se prostire na preko 1000m2, pa smo samim tim u mogućnosti da vam ponudimo skladištenje robe pre samog transporta ili nakon njega. Magacinski prostor je opremljen pratećom opremom koja obezbeđuje sigurno skladištenje svih vrsta roba.

Široka mreža partnera nam daje mogućnost skladištenja vaše robe bilo gde u svetu, u najkraćem mogućem roku.

Još jedna od pogodnosti koju možemo ponuditi je i praćenje lokacije pošiljke u svakom trenutku uz pomoć GPS tehnologije.

Ceo proces pošiljke je potpuno osiguran ugovorom o transportu robe koji potpisujete sa našom kompanijom, tako da ne morate brinuti za sigurnost svoje robe. Uz ugovor, moguće je dodatno osiguranje preko Basler ili Uniqa osiguranja.